سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
 
حقوق
 
 
از ابلهى است پیش از توانا بودن شتابیدن ، و پس از فرصت داشتن درنگ ورزیدن . [نهج البلاغه]